Lidmaatschap - v.v. VIOD Driezum

Sponsors

Lidmaatschap

Aanmelden en opzeggen als lid van vv VIOD moet altijd via de ledenadministratie (penningmeester@viod-driezum.nl) Aanmeldformulieren kunnen via de mail worden opgevraagd of hieronder worden gedownload.

klik hier voor een aanmeldformulier

De contributies zijn als volgt:

Jeugd:     0 t/m 5 jaar           € 21,75
                6 t/m 9 jaar           € 24,75
                10 t/m 13 jaar      € 27,75
                14 t/m 17 jaar      € 30,75

Senioren                               € 45,-

Contributie is per kwartaal en wordt ook per kwartaal geincaseerd.

Contributie bij de jeugd is inclusief een bijdrage aan het kledingfonds, dit houdt in dat je een trainingspak in bruikleen krijgt van VIOD.

Contributiebetaling geschied altijd via automatische incasso.

Opzeggingen einde seizoen uiterlijk 1 juni

Bij tussentijdse opzegging is men nog contributie verschuldigd over het lopende kwartaal en het daarop volgende kwartaal. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!